Biozen

Biozen ช่วยป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือในทางเทคนิคจะมีคลื่น Extreme Low Frequency และ Electro Magnetic Field (ELF-EMF) ด้านเทคนิคซึ่งล้อมรอบด้วยการไล่ระดับสี นั่นหมายความว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้มีความแตกต่างกันในด้านความเข้มข้นของสัญญาณในหลายพื้นที่ จึงเป็นที่มาของการคิดค้นอุปกรณ์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นั่นคือ Biozen

Biozen เทคโนโลยีป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Biozen เทคโนโลยีป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ย้อนกลับไปในปีพ. ศ. 2535 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย Kirschvink – ค้นพบว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทางเทคนิคเหล่านี้มีความเข้มข้นของสัญญาณทำให้เกิดการระคายเคืองของ magnetite ภายในสมองมนุษย์ นี้จะส่งสัญญาณไปยังหน่วยควบคุมกลางของสมอง (ต่อม pineal) การผลิตโปรตีนและฮอร์โมนบางชนิดได้รับผลกระทบในเชิงลบซึ่งเรียกว่าการตอบสนองต่อความเครียด ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอดีเอ็นเอเสียหายและความสมดุลของโปรตีนในร่างกายจะได้รับผลกระทบในเชิงลบ มีโปรตีนซ่อมแซมน้อยโปรตีนความเครียดมากขึ้นและทำให้ระดับความเครียดเพิ่มขึ้นในระดับร่างกาย  Biozen จะปลดปล่อยระดับความเข้มข้นของสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า โดยไม่มีผลเสียต่อคุณภาพของคลื่นความถี่วิทยุและจำลองสนามแม่เหล็กที่เรียบและเป็นธรรมชาติ เป็นผลให้ผลึก magnetite ของสมองไม่ระคายเคืองอีกต่อไป ฮอร์โมนและการผลิตโปรตีนกลับมาเป็นปกติโล่ของดีเอ็นเอถูกสร้างขึ้นอีกครั้งและโปรตีนของร่างกายเริ่มซ่อมแซม DNA ที่เสียหายซึ่งจะช่วยให้ระดับความเครียดปกติ ด้วยการเก็บข้อมูลควอนตัม Biozen จึงนำมาสู่ความสับสนวุ่นวายหรือป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้น สิ่งนี้มีผลดีต่อการปล่อยมลพิษอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมด

ประสิทธิภาพของ Biozen

Specific Absorption Rate – SAR) ที่กำหนดขึ้นตามกฎหมายเท่านั้นที่จะช่วยปกป้องร่างกายของเราต่อผลกระทบจากรังสีความถี่สูง (radio) Biozen เป็นเทคโนโลยีเดียวในโลกที่ขยายการป้องกันนี้ไปสู่ระดับชีววิทยา นี่เป็นไปได้โดยการเปลี่ยนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำที่เกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามกับการแข่งขันซึ่งส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อลดระดับ SAR

เปรียบเทีียบระหว่างผลกระทบของการใช้ Biozen

เช่นเดียวกับค่า SAR ผลของ Biozen สามารถแสดงผลได้ในสภาวะของห้องปฏิบัติการเท่านั้น

ด้วยการทำให้ยอดแม่เหล็กเรียบขึ้นการใช้เทคโนโลยีมือถือใหม่ ๆ จะทำให้ร่างกายของเราสามารถทนต่อได้ง่ายขึ้นอย่างถาวร นี้ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับทางการแพทย์

Biozen ทำงานอย่างไร

ย้อนไปในปี ค.ศ.1992 ที่สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (California Institution of Technology) คาลเทคเคอร์ชวิ้งค์ (Caltech Kirschvink) ค้นพบว่าในขณะที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือจะก่อนให้เกิดสนามแม่เหล็กคลื่นความถี่ต่ำมากแบบลาดชัน (หรือ Extreme Low Frequency magnetic Field ตัวย่อ ELF-MF) นั่นหมายความว่าสนามแม่เหล็กมีความแรงแตกต่างกันในด้านต่างๆ พบว่าก่อให้เกิดการรบกวนต่อผลึกแม็กนีไทต์ (Magnetite Crystals) ที่อยู่ในสมองของเรา เมื่อได้รับการรบกวน สมองจะหยุดการผลิตโปรตีนซ่อมแซมและฮอร์โมนบางชนิดซึ่งเป็น “เกราะป้องกัน) คลื่นวิทยุตามธรรมชาติ หาก “เกราะป้องกัน”นี้หายไป ดีเอ็นเอจะถูกทำลาย หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง และร่างกายของเราจะตอบสนองด้วยความเครียด Biozen จะปรับความลาดชันนี้ให้คล้ายสนามแม่เหล็กแบบราบตามธรรมชาติ ตราบใดที่ “เกราะป้องกัน” ยังคงทำงานอยู่หลึกแม็กนีไทต์ จะไม่ได้รับการรบกวนและกระบวนการทำงานนี้ก็จะเป็นไปตามปกติ ดังนั้น ระดับความเครียดจึงต่ำ จากข้อมูลพลังงานการแผ่รังสีหรือควอนตัมที่จัดเก็บมา Biozen ช่วยเรียง Chaos นั้นให้เป็นระเบียบหรือคลดความเสี่ยงไม่ให้เกิด Chaos ซึ่งมีผลต่อการปล่อยมลพิษของอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมด

การทดสอบการผลึกของน้ำ

โครงสร้างของผลึกน้ำได้รับการปกป้องเมื่อใช้ Biozen ซึ่งเมื่อตรวจดูผลึกน้ำ เราเห็นว่า มีโครงสร้างแบบหกเหลี่ยม ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า e-smog ที่เกิดจาก โทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้งานอยู่โดยไม่ได้ติด Biozen ทำลายโครงสร้างของน้ำ อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการทดสอบแบบเดียวกัน โดยติด Biozen โครงสร้างยังคงอยู่เกือบสมบูรณ์

Biozen ทดสอบกับผลึกของน้ำ
ตัวอย่างการใช้งานโทรศัพท์มือถือ 15 นาที

 

Biozen
Biozen ที่เป็นชิพตัวเล็กๆ ที่สามารถกรองคลื่นความถี่จากอุปกรณ์

เรามาดูผลการทดสอบ Biozen ตามคลิปนี้เลยดีกว่าครับ

ท่านที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายคลิ๊กที่นี่